REGLER

FORESATTES 10 BUD.pdf

Alpintrening i kulde.docx


REGLEMENT FOR HJELM

Norges Skiforbund følger FIS sine anbefalinger og regler for hjelmer f.o.m.  2016-17
For FIS og U14/16 er det kommet reguleringer hvor utøvere må bruke hjelmer med typegodkjenning.

For klassene U12 og yngre skal det ikke benyttes såkalt "soft ears" i konkurranse og treningRENNREGLEMENT NSF  (FELLESREGLEMENT 11.10.2018)

Klikk for å laste ned:

rennreglement-alpint-2018.pdfHospitering i eldre grupper

Publisert 02/12/2019

PGA har som målsetting at klubben skal ha et treningstilbud som passer alle:

Treningstilbudet er basert på alders-grupper, men dette dekker ikke fullt ut alles behov. Det er derfor åpnet for at yngre løpere kan delta på treningstilbudet for eldre løpere.


Dette er i utgangspunktet forbeholdt løpere som påfølgende sesong skal over til eldre gruppe. Målsettingen med hospitering er å gi løperne en mykere overgang til ny gruppe og nytt miljø, matching mot eldre/raskere løpere, utvidet treningstilbud, samt at det også skal fungere som gulrot og inspirasjon. Det er viktig å presisere at løpere dette gjelder skal tilhøre sin gruppe basert på alder, at hospitering kommer som et tillegg og ikke substitutt for trening med egen gruppe, og at den ikke skal være permanent. I tillegg legges det vekt på at yngre søsken skal kunne være med på enkelte samlinger for å unngå familiesplitting.

Hovedkriteriet for hospitering er treningsiver, sosial tilhørighet / modenhet og innsats. I tillegg vil ferdighetsnivå bli vektlagt. Dette for å sikre at løperen har et sportslig utbytte av å følge trening i eldre gruppe, og for å ivareta sikkerheten.


For at alle skal behandles likt skal følgende rutiner følges i forhold til hospitering:

1.) Det er trenerne som vurderer om løperne tilfredsstiller kriteriene for hospitering, og det er de som vurderer om søskenmedtrening er forsvarlig.

2.) Alle ønsker om hospitering skal rettes fra løperens foresatte til trener i aktuell gruppe, som så i samråd med trenerteamet tar en avgjørelse.

3.) Om det er plass på gruppen kan yngre søsken gis anledning til å være med på samlinger. Slik plass vil være vanskelig å vurdere før deltagere og opplegg er fast, og kan derfor ikke forventes bekreftet før rett i forkant av aktivitetene. Det kan forekomme planlagte aktiviteter som ikke passer for yngre løpere, for eksempel passer ikke fartstrening i U16 for en 10-åring.

4.) Hospiterende kan ikke regne med spesielt fokus eller spesiell service, og de foresatte må forvente å bidra med transport og annen hjelp på lik linje med andre på gruppen. Det samme gjelder for alle utlegg gruppen som fordeles på antall løpere.