Foreldrehåndbok Peer Gynt Alpinklubb

Foreldrehåndbok til foreldre og foresatte i Peer Gynt Alpinklubb

Peer Gynt Alpinklubb er drevet med innsats fra foreldrene og foresatte. Vi er helt avhengig av ditt positive engasjement for å kunne gjennomføre alpinklubbens aktiviteter. Her kan du lese hva som forventes av deg som foreldre eller foresatt til barn eller ungdom i Peer Gynt Alpinklubb. Du kan også finne nyttige råd i Olympiatoppens 9 råd for idrettsforeldre.


Ansvar
 


 • Du har ansvar for å sette deg inn i hva som kreves for å drive alpin idrett
 • Du har ansvar for eget barn under trening og renn. 
Engasjement 
 • Delta i alpingruppens aktiviteter med positivt engasjement på barnas premisser. Her er et uklipp fra Norges Idrettforbunds veiviser som vi ønsker at klubbens foreldre skal etterleve etter beste evne: 
 1. Husk at ditt barn deltar for å glede seg selv – ikke deg!
 2. Motiver barn til deltakelse, ikke tving dem! Barn trenger voksenkontakt og setter pris på at du er sammen med dem.
 3. Fortell ditt barn at aktivitet og idrett skal skje etter regler/ene og fortell dem hvordan de skal løse og takle konflikter
 4. Støtt og oppmuntre alle barna som deltar – ikke bare egne barn 
 5. Være positiv i både medgang og motgang
 6. Barn lærer best gjennom praksis og eksempler. Verdsett barnas mestring. Mestringsbehovet til barna er grenseløst!
 7. Respekter dommere og funksjonærer sine avgjørelser. Si fra til den det gjelder, dersom du mener andre foreldre/foresatte går over streken.
 8. Ha respekt for barnas rettigheter, integritet og menneskeverd - hvert barn er unikt og fortjener din respekt.
 9. Sørg for at barnet ditt har riktig og fornuftig utstyr. Vær kritisk til aktører som driver unødig kjøpepress på barna.
 10. Si fra dersom du opplever mobbing og trakassering  
Trening 
 • Hjelp til med rigging av treningsutstyr før og etter trening
 • Skli løype ved behov
 • Sørg for at eget barn møter i god tid til trening
 • Foreldre til de yngste løperne bør være i bakken fram til barna føler seg trygge
Renn og samlinger 
 • Man melder på sitt eget barn til renn. Foresatte betaler påmeldingsavgift, som refunderes av klubben senere.
 • Foreldrene bør være med på de fleste renn og noen samlinger for å bidra til samhold og utvikle det sosiale aspektet i alpingruppa
 • Bistå trenere i planlegging og gjennomføring av private samlinger, herunder også å delta på samlinger som en ressurs for gruppen ut fra forutsetninger.
 • Alle foreldre som deltar på en samling har et ansvar:
  • bistå trenerne i praktiske oppgaver underveis delegert etter evner og kompetanse
  • generelt bidra til at samlingen blir vellykket på alle måter
Utstyr 
 • Sørg for at eget barn har hensiktsmessig sikkerhetsutstyr i henhold til gjeldende regler
 • Sørg for gode kanter og preparerte ski på trening og renn
 • Se video her for gode tips for prepping av ski. Trykk her
Samarbeid
 
 • Støtt treneren og den jobben han/hun gjør. Gi ikke tekniske instruksjoner til ditt barn i trenings- eller konkurranse situasjon. Dette kan virke forstyrrende for treneren, og kan skape forvirring og usikkerhet blant utøverne.
 • Foreldre skal sammen med løper holde trener orientert om hvilket omfang av treningstilbudet man ønsker å delta på
 • Vær lojal til, og bidra til  oppfølging og gjennomføring av foreldremøtets beslutninger
 • Ved gjennomføring av renn så er Peer Gynt Alpinklubb avhengig av at foreldre og foresatte deltar på fellesdugnad for at vi skal få gjennomført dette.
Foto/video
 Peer Gynt Alpinklubb ønsker å bruke foto og video av medlemmene på hjemmesiden og på facebook. For at vi  skal kunne etterleve dine eventuelle reservasjoner begynner vi med i sesongen 2019-20 at  foreldre/foresatte må fylle ut en samtykkeerklæring og sende til oss. Skjema kommer senere.